MỤC 09500 – LƯỚI CHỐNG CHÓI

 

MỤC LỤC

1....... MÔ TẢ................................................................................................................................ 1

2....... CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN.............................................................................................. 1

2.1     Công tác chế tạo lưới chống chói....................................................................... 1

2.2     Công tác sơn bề mặt kết cấu thép....................................................................... 1

3....... YÊU CẦU VẬT LIỆU KHÁC.................................................................................................. 1

3.1     Lưới thép chống chói........................................................................................... 1

3.2     Trụ đỡ lưới chống chói......................................................................................... 1

4....... THI CÔNG.......................................................................................................................... 1

4.1     Chuẩn bị mặt bằng................................................................................................ 1

4.2     Thi công đoạn thử nghiệm................................................................................... 1

4.3     Lắp dựng................................................................................................................ 2

5....... XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN......................................................................... 2

5.1     Đo đạc.................................................................................................................... 2

5.2     Xác định khối lượng thanh toán......................................................................... 2

5.3     Khoản mục thanh toán......................................................................................... 2

 

MỤC 09500 - LƯỚI CHỐNG CHÓI

1.             MÔ TẢ

Hạng mục này bao gồm sản xuất, cung cấp và vận chuyển tới vị trí công trường, lắp đặt vào vị trí theo đúng các yêu cầu, sơ đồ thể hiện trên bản vẽ được duyệt hạng mục Lưới chống chói.

2.             CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

2.1        Công tác chế tạo lưới chống chói

Lưới chống chói được chế tạo với chủng loại và kích thước thép đúng theo bản vẽ đã được phê duyệt. Công tác thi công phải tuân thủ các quy định của mục 08100 “Kết cấu thép và kim loại” và các quy định có liên quan của Quy định thi công - nghiệm thu này hoặc chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.

2.2        Công tác sơn bề mặt kết cấu thép

Công tác sơn các bề mặt và chi tiết được chỉ ra trên bản vẽ kiến trúc phải tuân thủ các quy định của mục 08300 “Công tác sơn” và các quy định có liên quan của Quy định thi công - nghiệm thu này hoặc chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.

3.             YÊU CẦU VẬT LIỆU KHÁC

3.1        Lưới thép chống chói

Lưới thép chống chói được đan bằng các sợi thép mạ có đường kính 2mm. Mắt lưới có kích thước là 22x50mm, đáp ứng yêu cầu ASTM A 392 loại 2.

Tấm lưới thép chống chói được chế tạo dạng khung phù hợp với bản vẽ đã được chấp thuận. Nẹp lưới thép được liên kết với khung thép bên ngoài bằng liên kết hàn được thi công theo đúng quy định.

3.2        Trụ đỡ lưới chống chói

Trụ đỡ lưới chống chói là ống thép D60 dày 3mm liên kết với bản thép chờ  liên kết tấm lưới chống chói bằng liên kết hàn theo đúng quy định. Một đầu trụ đỡ lưới chống chói được liên kết với bản đáy bằng các bản thép tăng cường bởi các đường hàn được thực hiện theo quy định.

Sau khi trụ đỡ đã được gia công sẽ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTN A123.

Phụ kiện để lắp trụ đỡ lưới chống chói vào dải phân cách và lắp tấm lưới chống chói vào trụ đỡ sẽ được cung cấp đồng bộ bao gồm: đai, bu lông, ...

4.             THI CÔNG

4.1        Chuẩn bị mặt bằng

Công tác lắp đặt lưới chống chói được lắp đặt sau khi mặt đường đã được thi công hoàn thiện và dải phân cách BTCT đã được lắp đặt, vệ sinh sạch sẽ.

4.2        Thi công đoạn thử nghiệm

Trước khi thi công đồng loạt, Nhà thầu phải tiến hành thi công một đoạn lưới chóng chói thử nghiệm để kiểm tra sự ổn định và tính mỹ quan của lưới chống chói. Kết quả xây dựng đoạn thử nghiệm sẽ là căn cứ để Tư vấn giám sát và Chủ đầu xem xét quyết định cho thi công đại trà.

4.3        Lắp dựng 

Lưới chống chói được lắp đặt tại đúng vị trí yêu cầu, đảm bảo các kết cấu tấm chống chói được lắp đặt khít với dải phân cách bê tông theo đúng bản vẽ đã được chấp thuận.

Tất cả các trụ thép đỡ của tấm lưới chống chói được lắp đặt với khoảng cách thể hiện trên bản vẽ. Các trụ thép đỡ phải được liên kết chắc chắn với dải phân cách BTCT bằng các bu lông vít nở theo yêu cầu. Tất cả các trụ thép đỡ phải được kiểm tra độ thẳng yêu cẩu bằng quả dọi.

Các tấm lưới chống chói được lắp đặt vào đúng vị trí bằng liên kết bu lonong với trụ thép đỡ đã được lắp đặt.

5.             XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN

5.1        Đo đạc

Khối lượng lưới chống chói đã được hoàn thành phù hợp với bản vẽ và được TVGS chấp nhận.

5.2        Xác định khối lượng thanh toán

Việc xác định khối lượng thanh toán được tính theo đơn giá của hợp đồng và được đưa vào biểu xác nhận khối lượng thanh toán.

Giá cả thanh toán phải bao gồm đầy đủ đối với việc cung cấp và lắp đặt các vật liệu, nhân lực, thiết bị, dụng cụ và các việc phụ cần thiết khác để hoàn thành các hạng mục này.

5.3        Khoản mục thanh toán

-          Việc xác định khối lượng và thanh toán phải phù hợp với cơ cấu của bảng giá trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công.

-          Chỉ tiến hành đo đạc, xác định khối lượng để nghiệm thu đối với các hạng mục công việc có trong hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trừ trường hợp các khối lượng phát sinh được chấp thuận của Chủ đầu tư).

-          Thanh toán: Căn cứ trên khối lượng thực tế thi công đã được nghiệm thu. Khối lượng này phải phù hợp với khối lượng trong Bản vẽ thi công đã được duyệt & khối lượng trong Tiên lượng mời thầu. Thanh toán theo đơn giá trúng thầu đã được duyệt và căn cứ vào Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu thi công.

-          Khối lượng phát sinh được xử lý theo các Quy định hiện hành.

Hạng mục thanh toán

Đơn vị

 

Lưới chóng chói

….

md