STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

 

 NỘI  DUNG TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ĐÀI THẤP

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_NkFOTmlTUHp6Q28/view

 

PHẦN 1   -  NỘI  DUNG TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ĐÀI THẤP

* Các giả thiết:

- Tải trọng ngang hoàn toàn do các lớp đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận;

- Sức chịu tải của cọc trong móng được xác định như đối với cọc đơn đứng riêng rẽ, không kể đến ảnh hưởng của nhóm cọc;

- Tải trọng của công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ không trực tiếp truyền lên phần đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp giáp với đài cọc;

- Khi kiểm tra cường độ của đất nền và khi xác định độ lún của móng cọc thì người ta coi móng cọc như một móng khối quy ước bao gồm cọc, đài cọc và phần đất giữa các cọc. Vì việc tính toán móng khối quy ước giống như tính toán móng nông trên nền thiên nhiên (bỏ qua ma sát ở mặt bên móng) cho nên trị số mô men của tải trọng ngoài tại đáy móng khối quy ước được lấy giảm đi một cách gần đúng bằng trị số mô men của tải trọng ngoài so với cao trình đáy đài;

- Đài cọc xem như tuyệt đối cứng.

I. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN:

1. Chọn loại, kích thước của đài cọc và của cọc;

2. Xác định sức chịu tải tính toán của cọc ứng với kích thước đã chọn và điều kiện địa chất đã cho;

3. Sơ bộ xác định số lượng cọc cần dùng;

4. Bố trí cọc trên mặt bằng và mặt đứng;

5. Tính toán kiểm tra phương án đã đề ra xem có thoả mãn các yêu cầu cần thiết hay không.Việc tính toán kiểm tra móng cọc được tiến hành theo 3 trạng thái sau:

a. Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ nhất: Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc, kiểm tra sức chịu tải của nền đất ở mũi cọc.

b. Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ hai (về biến dạng): Kiểm tra độ lún, chuyển vị ngang của móng cọc.

c. Tính toán móng cọc theo trạng thái giới hạn thứ ba (hình thành khe nứt): Tính toán cọc trong quá trình chịu lực do vận chuyển và treo cọc lên giá búa, tính toán đài cọc.

- Nếu một trong các yêu cầu kiểm tra không thoả mãn thì phải tính toán lại từ đầu cho tới khi thoả mãn tất cả các yêu cầu cơ bản mới thôi.

6. Tính toán đài cọc.