STT

LINK DOWN; HỒ SƠ QLCL ĐƯỜNG 

PASSWORD: thietkeduong.com

01

Thoát nước

https://www.fshare.vn/file/S8DZJIK5ORIZ

02

Đường giao thông

https://www.fshare.vn/file/V5S8JQUS3Q8O

Đường đầu cầu: https://www.fshare.vn/file/EOWBKLZXHD1S

03

Đúc cấu kiện và lắp đặt cấu kiện

https://www.fshare.vn/file/Y2454TJXU5TH                                                                      https://www.fshare.vn/file/OO6HONXJKWOB
04

                                Chân khay, tứ nón

https://www.fshare.vn/file/ZUZ4AU74PZLO