STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường nối từ QL1B đến Khu đô thị mới Việt Hưng - Hà Nội

https://docs.google.com/uc?id=0B1nKJRhj4EC-bm9OQzJjVVVSR1E&export=download