STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Hồ sơ thiết kế cầu dầm bản BTDUL - L=12m

https://drive.google.com/file/d/0B2lTqvVHyoauWE5lU1phTnYzUWc/view