STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Hướng dẫn chọn mặt cắt tính toán cho cầu đúc hẫng theo 272-05

https://drive.google.com/file/d/0B2lTqvVHyoauNDdQeFFlUjBtczQ/view