STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Quy trình- kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi

https://mega.nz/#!69IyBTBC!7y6iFpH3dtbFQu043tAyG1Kgc4qBQC1XxIvtPnhwQaw