STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Bài giảng chọn kích thước mố trụ cầu, gối cầu

https://mega.nz/#!W0pGCTIL!eq_Q12ey4YQ4oZyXSVe4pWoTuc8iZMQZCLUDprL3eu4