STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

RÃNH THẤM_DRAINAGE DITCH

https://www.fshare.vn/file/KXQNRNN2YIAO?token=1585738028