STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

TÍNH TOÁN KHẨU ĐỘ CẦU

https://www.fshare.vn/file/JGFFMJKXRRAS

02

ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CÁT

https://www.fshare.vn/file/UMBGZCESIXU9

03

TƯỜNG CHẮN BÊ TÔNG CỐT THÉP

https://www.fshare.vn/file/DI4UMCI9IHMG

04

ỔN ĐỊNH MÁI DỐC

https://www.fshare.vn/file/8WM39QQ7HLAC

https://www.fshare.vn/file/LG8JQSJYYOA3

05

TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN

https://www.fshare.vn/file/JE43SHR68CSM

06

TƯỜNG CHẮN TRỌNG LỰC

https://www.fshare.vn/file/3RC49OGUPP48

VÀ https://www.fshare.vn/file/5FGQ4ZGX5IXW

07

XỪ LÝ NỀN ĐƯỜNG BẰNG BẤC THẤM

https://www.fshare.vn/file/B35651CCFUPP

08

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM 211-06

https://www.fshare.vn/file/PO1TR4ZDJCUZ

09

THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN ĐẤT HAY

https://www.fshare.vn/file/JINFX4GOQEI3

10

TÍNH TOÁN THỦY LỰC TRÀN

https://www.fshare.vn/file/EC7QTMCKM28M

11

TÍNH TOÁN TƯỜNG CHẮN THEO 272-05

https://www.fshare.vn/file/HWVCUZ4BYO7O

12

ĐIỀU PHỐI ĐẤT

https://www.fshare.vn/file/8NBDKKRY8ZZR

13

THIẾT KẾ THÀNH PHẦN BÊ TÔNG NHỰA

https://www.fshare.vn/file/LM3B1W7Z37IO

14

XỬ LÝ KẾT QUẢ NÉN MẪU BÊ TÔNG

https://www.fshare.vn/file/LHD59L1ZO49O

15

TÍNH LÚN NỀN ĐƯỜNG https://www.fshare.vn/file/JGBZSPXA96TE