STT

TÊN FILE BẢN VẼ  (CHÚ THÍCH: NÊN KIỂM TOÁN THIẾT KẾ ĐÀNG HOÀNG LẠI CÁC BẠN NHÉ?

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

HỘP ĐÔI - 2X1.5X1.5M

https://www.fshare.vn/file/VF7F8N93C6JY

02

HỘP ĐÔI - 2X2X2M

https://www.fshare.vn/file/2Q9QRAT2I5TI
03

HỘP ĐÔI - 2X3X2.0M

https://www.fshare.vn/file/AYRKBLT1CCH3
04

HỘP ĐÔI - 2X3X3M

https://www.fshare.vn/file/7E6BV6VPKJMB
05

HỘP ĐÔI - 2X4X3M

https://www.fshare.vn/file/OUZ5GJ1CCFTI
06

HỘP ĐÔI - 2X4X3.5M

https://www.fshare.vn/file/FWZYN1UZ4C48