STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ MƯƠNG THỦY LỢI, FULL DỰ TOÁN

https://www.fshare.vn/file/5FEELGASWSZC