STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

THIẾT KẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG:

- THIẾT BỊ BIỂN BÁO GIAO THÔNG

- ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI NỔ MÌN

- ĐẢM BẢO THI CÔNG CỐNG LẮP GHÉP

- ĐẢM BẢO THI CÔNG TƯỜNG CHẮN

- ĐẢM BẢO THI CÔNG RÃNH NƯỚC

- ĐẢM BẢO THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG MỞ RÔNG, LÀM MỚI

 

 

 

https://www.fshare.vn/file/LQMPDH2GXZXE

 

 

 

02

THUYẾT MINH

http://www.fshare.vn/file/FKDTTCXEW2DC