STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

RÃNH CHỮ U – BÊ TÔNG CỐT THÉP B400 (DITCH CONCRETE B400)

https://www.fshare.vn/file/97VJR2LLWGBV