STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CÁCH THỂ HIỆN VẼ VUỐT NỐI ĐƯỜNG GIAO CHUẨN

https://mega.nz/#!awo1yQZD!pe5mjb_S8PonOndeVkuF9csBQqyBzGN-i7AmsuZU1Nc