STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Chi tiết đinh phản quang

https://mega.nz/#!WsJihQDJ!EjuBBm9RzUjZH4WkCHiTYW0ak7jmcYbhnhwTLhvMIGI