STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

FILE THỰC HÀNH DỰ TOÁN CẦU ĐƯỜNG

http://thietkeduong.com/du-toan-cau-duong.html

02

FILE THỰC HÀNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG

http://thietkeduong.com/du-toan-xay-dung-dan-dung.html

03

TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN

https://www.fshare.vn/file/GXYROTSAQJ9D

04

CÁCH ĐỌC BẢN VẼ 

https://www.fshare.vn/file/LIKYYKQQ8KYT

05

FILE EXCEL KHỐI LƯỢNG

https://www.fshare.vn/file/Y37IOLPJ74R7

06

EXCEL KHỐI LƯỢNG THÉP https://www.fshare.vn/file/XCP6IRZFWXQK

07

KỸ NĂNG DÙNG AUTOCAD BÓC TÁCH https://www.fshare.vn/file/29T2I4R8L133
08

CHU VI DIỆN TÍCH KHI BÓC TÁCH

https://www.fshare.vn/file/HGK9986SBU1A

09

FILE BỔ SUNG THAM KHẢO THỰC HÀNH https://www.fshare.vn/file/96VK132QAVBM