STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Cầu Bản Rỗng nhịp 22m, tổng chiều dài toàn cầu 75m Full

https://drive.google.com/file/d/0B2lTqvVHyoauYmo1M0FmTXd5Tms/view