Tổng thể: 

-       Cầu gồm 2 nhịp dầm cứng vòm mềm, chiều dài toàn cầu L = 67.3m

-       Cầu nằm trên đường thẳng và bằng

Kết cấu nhịp: 

-       Sử dụng 2 nhịp dầm cứng vòm mềm, Ldàn = 27.8.

-       Khoảng cách 2 dàn chủ B = 5.8m.

-       Chiều cao đường tên vòm H = 3.5m

-       Chiều cao kiến trúc Hkt = 1.144m

Kết cấu phần dưới:

-       Mố chữ U BTCT trên hệ móng gồm 04 cọc khoan nhồi D = 1m, chiều dài L = 35m đối với mố 

-       Trụ thân đặc BTCT trên hệ móng cọc khoan nhồi D = 1m, chiều dài cọc L = 35m

Kết cấu tầng trên

Sử dụng tà vẹt gỗ 20x24x300, ray P50 phụ kiện đàn hồi.

STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

CẦU ĐƯỜNG SẮT CẦU VÒM THỰC TẾ

http://www.fshare.vn/file/X97YWCSPTS7B