STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CHI TIẾT KẾT CẤU NHÀ XE KHU CÔNG NGHIỆP 

https://www.fshare.vn/file/6XZSSBXID47C