STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

NHÀ PHỐ 16X4X4 TẦNG CÓ:L KIẾN TRÚC- KẾT CẤU 

https://www.fshare.vn/file/MFX7WM7TBSR6