STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Tài liệu nghiệm thu phần hoàn thiện hay

https://www.fshare.vn/file/CXHCW9CNZPDC