STT

Thư viện SketchUp dành cho các kiến trúc sư

LINK DOWN, PASSWORD: thietkeduong.com

01

Động vật

https://www.fshare.vn/file/MRNO5HNLOGWV

02

Đèn decor

https://www.fshare.vn/file/62HY5HPUXSVQ
03

Quầy Bar 

http://www.fshare.vn/file/WIJVILAACLQK
04

Hồ bơi

http://www.fshare.vn/file/LXMZV4OQEKDV
05

Ghế sofa

https://www.fshare.vn/file/JXPGWVHHPSK8
06

Phào chỉ tân cổ điển

https://www.fshare.vn/file/ZQFNRJ72GTGM
07 Xe hơi (ảnh) https://www.fshare.vn/file/5Q1LPI6ZA28P