STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Dự án ĐTXD công trình QL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy, đường cấp III đồng bằng (v=80km/h)

https://www.fshare.vn/file/Z5D7KXTXZXFZ

 

Nội dung và quy mô đầu tư của gói thầu:

a.      Quy mô thiết kế

-      Đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h (TCVN 4054:2005);

-      Tần suất thiết kế: Cầu trung, cầu lớn: P=1%; nền đường, cống và cầu nhỏ: P=4%.

b.   Nền mặt đường

-      Mặt đường: Cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥160MPa, lớp mặt BTN chặt, rải nóng, lớp móng cấp phối đá dăm;

-      Nền đường: Đảm bảo độ chặt K≥0,95, lớp dưới áo đường độ chặt K≥0,98 có chiều dày tối thiểu 30cm;

c.   Nút giao

Gói thầu XL-02 gồm 01 nút giao:

-      Nút giao với đường tỉnh 868: là nút giao giữa tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tuyến đường tỉnh 868. Nút giao có dạng ngã tư giao bằng kết hợp vạch sơn, biển báo;

d.   Công trình trên tuyến

-      Công trình cầu: gói thầu XL-02 có 01 cầu

+       Cầu Ba Rài

-      Cống ngang được bố trí tại các vị trí cắt ngang kênh mương: gói thầu XL-02 có 09 cống tròn, 02 cống hộp;

e.   Xử lý nền đất yếu

-      Xử lý nền đất yếu bằng giải pháp thoát nước thẳng đứng: bấc thấm kết hợp rải vải địa kỹ thuật.

-      Tổng phạm vi xử lý nền đất yếu trong gói thầu XL-02 là 1.849 km.