STT

TÊN FILE BẢN VẼ

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Dầm bản rỗng L=12m và 18m

https://drive.google.com/file/d/0B9Wk3nggJp_MbTNHQzVYOEV0R3c/view?usp=sharing