Đối với một số bạn khi mới sử dụng Adsroad trong quá trình thiết kế tuyến rất hay gặp phải bị mất menu thanh công cụ trong phần mềm. Sau đây là hướng dẫn các bạn load lại Menu có hình ảnh chi tiết các bạn xem kỹ khi làm nhé? Trong trường hợp các bạn gọi lệnh Menuload mà không ra là do quá trình cài đặt Autocad bạn chưa tích chọn phần cài thêm lệnh mở rộng: Express Tool, bạn cần cài lại autocad (Mình thường dùng Autocad2007) nhé và tích chọn khi cài đặt!

                     CÁC BẠN LẦN LƯỢT LÀM THEO NHƯ CÁC HÌNH SAU: