STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

QUÁN CÀ PHÊ 3.5 TẦNG 11X22M – FULL CẢ DỰ TOÁN

https://www.fshare.vn/file/VF7FC23YAABF