STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

TẤM SÀN THÉP (STEEL GRATING) BẢN VẼ AUTOCAD KẾT HỢP RÃNH B300

HAY DÙNG TRONG XỬ LÝ THOÁT NƯỚC RAM DỐC TẦNG HẦM, PHÙ HỢP VỚI CÔNG TRÌNH CÓ RAM DỐC HẦM KHI THOÁT NƯỚC MƯA

https://drive.google.com/file/d/1qBTRh8N_TQX9GU23Hh3ofvihJC3mtDnh/view