STT

TÊN FILE

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

THÔNG TƯ 26/2016

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

https://mega.nz/#!aoo23KyI!Hf0gyYHyX1w_mpc8PjF-llEAj5wBlikbap8ajVp-uEs