STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CẦU DẦM T21 FULL - SONG NGỮ ANH VIỆT - RẤT TỐT CÁC BẠN TRAU DỒI KIẾN THỨC TIẾNG ANH

https://www.fshare.vn/file/U89F1LN6MERE