STT

TÊN TÀI LIỆU

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

CHI TIẾT TƯỜNG CHẮN BÊ TÔNG CỐT THÉP; H=1M; H=2M; H=2.7M

https://drive.google.com/file/d/1O155BGThskAwoViXFRr2OQzMv_eMRtZu/view?usp=sharing