STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

 

Chuyên đề: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ĐÀI CAO

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_ZDc3UUJfOW9velE/view