STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Định hình cống tròn 533-01-01

https://mega.nz/#!blhzXRQb!C2y5PazfCuWDEHEKMYgrBBMgusUZl4En6NV6JB8V7N0