STT

TÊN TÀI LIỆU

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Hồ sơ thiết kế cải tạo vỉa, hè

Rất hay ở cách các bạn học tập trình bày một hồ sơ thiết kế cải tạo hè, vỉa ở các đầu việc:
- Xuất trắc dọc vỉa hè
- Nâng hạ cổ ga thoát nước, ga thông tin, ga điện
- Hạ hè và cách trình bày hồ sơ

 

https://drive.google.com/file/d/180gOo5KTSMUyZAlFFiPLOXTbCCLoIjlZ/view?usp=sharing