STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trụ sở làm việc full dự toán và các hạng mục

https://drive.google.com/uc?id=0BxoSae7ILik_ZDloSWpQYjFhRFE&export=download