STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Hồ sơ thiết kế tòa nhà 9 tầng văn phòng cho thuê full

https://www.fshare.vn/file/QMOB8WOBA7VI

DỰ PHÒNG

https://drive.google.com/drive/folders/0BxoSae7ILik_MG9aTGt6TXlvVGc