STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Bố trí chung dầm I L=5m dùng cho các công trình giao thông nông thôn

https://mega.nz/#!yhpgmCQb!WYHMDOs4pvAsg5hoLA0eUyfTr50KmHMjm8whnH3BPyc

02

Bố trí chung dầm I L=6m dùng cho các công trình giao thông nông thôn

Update...