STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Cầu full dự toán gồm 1 nhịp giản đơn dài 24m bằng dầm chữ T  BTCT DƯL kéo sau.

https://mega.nz/#!CpgwHTRI!OsByi5L_rHWd2oNsg8cKeC2beDncGsotuCbPOQG7GnQ

 
V. GIẢI PHÁP KẾT CẤU.
5.1. Kết cấu nhịp
- Cầu gồm 1 nhịp giản đơn dài 24m bằng dầm chữ T  BTCT DƯL kéo sau.
- Mặt cắt ngang gồm 4 dầm cao 1.2m, mỗi phiến dầm dùng 6 bó cáp DƯL, mỗi bó gồm 7 tao có đường kính danh định là 12.7 mm theo tiêu chuẩn ASTM A416 - 85 grade 270,  loại có độ chùng thấp.  Cốt thép thường dầm chủ dùng loại CI cho thép tròn trơn, và CIII cho cốt thép có gờ. Bê tông dầm chủ dùng có cường độ fc=400kg/cm2.
- Bản mặt cầu bằng lưới BTCT ,cường độ BT fc=300kg/cm2 dày 100mm, cốt thép dùng loại CI và CIII.
- Dốc ngang mặt cầu được tạo lớp bê tông tạo dốc.
- Lớp phủ mặt cầu từ trên xuống dưới như sau.
+ Lớp bê tông nhựa dày 70mm.
+ Lớp  phòng nước dày 4mm.
- Khe co giãn dùng loại cao su bản thép.
- Gối cầu: Dùng tấm dải cao su có kích thước như sau: 350x550x76,(58)mm.
- Gờ chắn bánh trên cầu bằng BTCT, cường độ fc=300kg/cm2 được đúc tại chỗ cùng với bản mặt cầu, phía trên có tay vịn ống thép mạ kẽm.
5.2. Kết cấu phần dưới
- Mố kiểu chữ U bằng BTCT, cường độ fc=300kg/cm2, cốt thép mố dùng loại CI và CIII. Móng mố trên nền móng thiên nhiên (nền đá).
- Bản quá độ đổ tại chỗ bằng BTCT, cường độ fc=300kg/cm2, một đầu tựa lên vai kê tường đỉnh một đầu đặt tự do trên nền đất đắp sau mố.
5.3. Đường đầu cầu và tứ nón.
- Đường đầu cầu được tính trong phạm vi từ Km125+598.45 – Km125+652.55 (tính từ 2 điểm 10m đầu cầu).
- Trong phạm vi 10 đường đầu cầu và tứ nón được gia cố mái ta luy bằng đá hộc xây vữa XM 100kg/cm2.
- 10m sau đuôi mố có bề rộng nền đường Bnền=10.0m bề rộng mặt đường Bmặt= 8.0m, 15m tiếp theo vuốt nối về nền đường thông thường có bề rộng nền đường là Bnền=9.0m, bề rộng mặt đường Bmặt= 7.0m, Blề =2x1.0m.
- Kết cấu áo đường trong phạm vi đường đầu cầu áp dụng kết cấu làm mới với Eyc>=130MPa.
+ Bê tông chặt 19
+ CPĐD loại 1: 18cm.
+ CPĐD loại 2: 22cm.
+ Nền đường đầm chặt K98 dày 50cm.