STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Bảng tính độ dãn dầm I33 khi căng kéo tham khảo dự án Quãng Ngãi – Đà Nẵng

https://mega.nz/#!y8QBiRwQ!1bCINSI8dHdxxJWo3Ry4pDiVvnboS1weHBtXGdzy3Vk