STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Chuyên đề: Thi công cọc khoan nhồi

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_ZVBabFpZWWJPdWM/view