STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

EXCEL TÍNH TOÁN CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BỊT ĐÁY

https://www.fshare.vn/file/1FTMBERD9XOB