STT

TÊN ĐỊNH MỨC

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Định mức xây dựng 1776

https://mega.nz/#!eshTAL4b!m5Q4cOQbkDgWN57LpNwH7c3TYcRA9j4qzSizyTI6Ewg

02

Định mức lắp đặt 1777

https://mega.nz/#!r0ozXSrS!yRmtFQiPdFLvj2_CPIQWzSwAFQDbQ2v9kZptzIN8E8Q

03

Định mức 1773

https://mega.nz/#!O8h2GYAa!GCUPzUkowOts98rZWPvQiklAV-n78mO4KRD0VgaeGog

04

Định mức 1091

https://mega.nz/#!e1YXHSiB!QYeHPt2B7zp9YC58U7gsv__wkDzOdelVM_BwO5xRANQ

05

Định mức 588 - Bổ sung

https://mega.nz/#!aopgzJIY!tcixeqLdYKdOIUYC_1KokAp-u5IpT6VcVkydbQXDGgo