STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23 tháng 5 năm 2017  thay quyết định 788 về hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình. Ad sẽ phân tích điểm khác biệt với 788 sớm nhé? 

https://mega.nz/#!GkRxxJDB!HdWMvHDdODWPRg_7UORJrPc_3K2xMVmxGAUC0Pf-Q1Y