STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

NGUỒN: http://tailieuxaydung.vn

https://mega.nz/#!a1QHiBCb!yMt8ASb6uFLzwyxdz0tRse0JniDF8nqK1a1dJuba8t0