STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Định mức vật tư 1329 năm 2016 thay thế cho định mức Định mức vật tư trong xây dựng 1784

https://mega.nz/#!K9B3iCLZ!uEM3hUzRHoyq__aIR0nMegYiUSxUFf9Gdw3u8ySp_g4