Thông thường khi bạn nhận file autocad thiết kế đường từ người thiết kế bằng phần mềm ads road, bạn gặp trình trạng mở file lên không hiện tên cọc của đường, bạn làm như sau nhé?