STT

LINK DOWN

PASSWORD: thietkeduong.com

01

MẪU DỰ TOÁN VÀ BẢN VẼ CAMERA GIÁM SÁT

https://www.fshare.vn/file/43RD7NFURYBF?token=1541028160

02

          BẢN VẼ CAMERA GIÁM SÁT https://www.fshare.vn/file/NMVBMV9CNZPB?token=1541028122
         02

         THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐIỆN NHẸ:

  1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ THÔNG MINH-BMS.
  2. HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT.
  3. HỆ THỐNG KIỂM  SOÁT VÀO/RA-ACCESS CONTROL.
  4. HỆ THỐNG CAR PARKING.

https://www.fshare.vn/file/5MEVVIOLPFTH?token=1541028501