STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Bản vẽ thiết kế nối thêm cống tròn và hố thu

https://mega.nz/#!jppGSJBZ!cDQs4JwuDLu6BQOpJwlm0IvoiPKEFYEQYUfFUZ2d-jE