STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Chuyên đề: Móng giếng chìm và giếng chìm hơi ép

https://drive.google.com/file/d/0BxoSae7ILik_a2J0b2xqX0sybmc/view

Khi xây dựng các công trình có tải trọng lớn trên vùng đất yếu có chiều dày rất lớn còn các lớp đất chắc nằm rất sâu, nếu dùng móng cọc thì không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, chẳng hạn lúc đó cọc rất dài không thể hạ xuống bằng các phương tiện hiện nay. Ngoài ra nếu trong đất có chướng ngại vật như đá tảng ... thì không thể đóng cọc qua được. Lúc đó người ta phải dùng móng sâu. Hiện nay, để kiến thiết móng sâu người ta dùng các loại giếng chìm, giếng chìm hơi ép, móng kiểu tường trong đất. Các loại giếng còn được dùng làm phần ngầm của các công trình như trạm bơm, công trình thu nước, nhà nghiền quặng...
Móng sâu có thể gồm một giếng hoặc một số giếng, một hai tường trong đất liên kết với nhau bằng đài móng.