STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Quyết định 788/QĐ-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0MlBPZW0yQlhGaDQ/view